Initiatieven

voetstappen naar voortgezet onderwijs

Groep 8 op weg naar het voortgezet onderwijs. Foto: Jenny Mulder

Friesland

In de basisscholen in de gemeente Súdwest-Fryslân met meer dan 89.000 fiere Friezen in 89 kernen, een kleurrijk gebied tussen Sneek, Stavoren en de Afsluitdijk, gaan er in september allerlei Print&Wriuw projecten plaatsvinden, als het aan grafiekscout Marga Houtman ligt. Zij maakte een enthousiaste lesbrief voor groep 3 t/m 8 van de basisscholen en heeft een speciale pagina gemaakt over Print&Wriuw.

Met alle mooie kunstwerken die zo ontstaan wordt de aankleding van het UIT Festival in Sneek op 14 september 2019 opgevrolijkt. We zien het al voor ons: lange waslijnen met honderden prachtige wriuwprints die wapperen in de wind!

 

Noord-Holland

Haarlem

De Haarlemmerhout in Haarlem omvat  drie deelgebieden: de ''Kleine Hout'', het stadspark, de ''Grote Hout'', een stadsbos en het natuurgebied, landgoed Eindenhout.

Op landgoed Eindenhout gaat Hellen van Vugt met welpen van Scouting BIM-Bakenessergroep aan de slag met Print the City / Rub the Streets. De welpen (7 – 10 jaar), jongens en meisjes, van Scouting groep BIM-Bakenesser gaan tijdens hun opkomst op zaterdag 28 september invulling geven aan “Print the City/Rub the Streets”.

Print the City

Hoe ziet de Haarlemmerhout er ‘s nachts uit (fantasie of werkelijkheid). Ieder kind tekent een (fantasie) figuur op karton en knipt dit uit. Het karton wordt ingerold met textielinkten van Speedball in Glow ’n the Dark en Fluoriscerende kleuren en afgedrukt op een gezamenlijk spandoek.

Rub the Streets

De kinderen gaan in groepjes in het Haarlemmerhoutkwartier op zoek naar interessante ondergronden om te rubben. Welk groepje vindt de grootste verscheidenheid aan bijv. putdeksels en/of maakt de mooiste/spannendste rubbings. Het spandoek en de rubbings worden opgehangen in het clubhuis (achter landgoed Eindenhout) zodat er naar elkaars werk gekeken kan worden. De ouders worden uitgenodigd om hun kinderen eerder te komen ophalen zodat ook zij kunnen zien wat hun kinderen hebben gemaakt.

Amsterdam

In Amsterdam geven Lies Verdenius en Carola Rombouts op 10 november van 14-16 uur een workshop Rubbing bij WG Kunst

Noord-Brabant

In Den Bosch trekt de MDB - mobiele druk brigade - op zaterdag 12 oktober de stad in om de grondjuwelen van Den Bosch veilig te stellen met rollers, inkt, katoen en papier.
Met een bakfiets vol spullen reizen Wouter, Bart en Judith (van het Inktatelier) door Den Bosch volgens een vooraf bepaalde route.
Bij juweeltjes van putdeksels stopt de brigade; de plek wordt afgezet met pionnen en rood/wit lint en wordt veilig gesteld door hem vast te leggen op papier of katoenen tassen / shirts.
Kom kijken en doe mee! Tot ziens op de straat. MDB zijn Wouter GresnigtBart Hoogendijk en Judith Rosema 

Grafisch Atelier Den Bosch vult Print the City anders in:
In de Melkfabriek organiseert het Grafisch Atelier de expositie "Print the City." We nodigen lokale kunstenaars uit om een grafische interpretatie van de stad te geven. Zij kiezen hiervoor zelf de techniek en het materiaal. De bedoeling is dat we zo een tentoonstelling maken waarin in (bijna) alle soorten grafische technieken vertegenwoordigd zijn.  We linken deze tentoonstelling tevens aan het Parariso project in het Grafisch Atelier door als een soort vertaling van alle werken kleine riso-afbeeldingen maken. Door deze vertalingen krijg je grappige inzichten in de verschillende technieken. Ook worden hier de uitkomsten van estafette-project getoond.

In Waalwijk worden activiteiten rond Print opgezet in de Kinderboekenweek op 9 oktober door Maria Klerx en Iris van Lavieren in samenwerking met Kunstencentrum Waalwijk. De inschrijving loopt via scholen.
Op 18 oktober wordt een rubbing-kinderworkshop gehouden in het Huis van Waalwijk. Aanmelding op locatie.

 

Utrecht

In Utrecht vond de Kick-off plaats van Print the City / Rub the Streets op zaterdag 7 september in het Huis van Betekenis, Lauwerecht 10.
Een impressie van deze middag is te zien op https://www.grafein.nl/print-the-city-rub-the-streets/