Kunstcentrum de Boterhal, Hoorn

Panta Rhei – alles stroomt – alles stroomt door

26-10-2019 t/m 01-12-2019

De tentoonstelling gaat over de diversiteit van het grafische ambacht zoals dat zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld. Wij richten ons op de traditionele handmatigheid van het vak. Diepdruk, hoogdruk, vlakdruk, zoals ets, lino, houtsnede, litho , zeefdruk en combinaties daarvan. Iedere kunstenaar brengt twee werken uit het gehele oeuvre. Eén uit de beginperiode en één van de laatste werken. Hoe zichtbaar is de verandering? Alle werken bij elkaar geven verandering. Dat is het tijdsbeeld dat we zichtbaar maken.

Peter van den Akker
Cees Baas
Els Benjamins
Vera van Heusden
Jan Hollenberg
Gea Karhof
Annemiek van Kollenburg
Rob Komen
Frea Lenger
Leentje Linders
Floor Max
Linda Meulenhoff
Ankie Postma
Peter de Rijcke
Cees Smit
Laurien Sneep
José van Tubergen
Annemarie Visser
Ryanne Wiener 

Zaterdag 26 oktober om 16.00 uur opening door Jan Schaper, voorheen 18 jaar wethouder van Cultuur en Financiën van de Gemeente Hoorn.

Zondagmiddagsalon 24 november 15.00 uur Wat maakt grafiek tot grafiek?

Met als uitgangspunt Panta Rhei, het thema van de landelijke grafiekmanifestatie, gaan grafici met elkaar in discussie
over de grenzen van de grafiek, nieuwe media, de interactie tussen ambachtelijke werkwijze en de digitale mogelijkheden, onder leiding van Annemiek van Kollenburg en Els Benjamins

Openingstijden: di. t/ m zo. van 14.00 tot 17.00 uur

Kunstcentrum De Boterhal, Kerkplein 39, 1621 CZ Hoorn

http://www.boterhal.com