over Grafiek2019

panta rhei - alles stroomt

Het uitgangspunt van Grafiek2019 is deze verwijzing naar Heraclitus: het water stroomt voorbij, maar de rivier blijft.

Grafiek zorgt al van oudsher voor verspreiding van beeldtaal.  Waar schilderijen in paleizen en bij de adel hingen, uit het zicht van de meeste mensen, werd grafiek (etsen, houtsnedes) ingezet om afbeeldingen te verspreiden. Beeldtaal verandert in het gebruik en grafiek maakt die veranderingen én de continuïteit door de tijd heen zichtbaar.

Grafiek2019 gaat over vragen als: hoe ontstaan uit bestaande grafische technieken steeds nieuwe toepassingen? Welke rol speelt grafiek in ontwikkeling van beeldtaal en bij veranderingen in de maatschappij?

Grafiek2019 laat de dynamiek zien van een veelzijdige discipline met een lange traditie die zichzelf telkens weet te vernieuwen.

grafiek blijft

Grafiek en haar historische sporen zijn overal om ons heen, in letters en beelden op straat, in vormgeving. Zelfs in het moderne interieur vinden we grote en kleine letters en woorden als decoratie. Zo is ‘handlettering’ op dit moment een populaire bezigheid.

Kunstenaars van alle tijden maakten naast schilderijen of sculpturen vaak ook prachtige grafiek. Kunstenaars van nu gebruiken alles wat zij tegenkomen om zich uit te drukken en kiezen daartoe hun technieken.

Juist in deze digitale tijd is er veel behoefte aan handmatig vakmanschap en tastbare texturen, en daar leent grafiek zich bij uitstek voor.

waarom een thema?

Grafiek2019 biedt een platform voor een diversiteit aan projecten, exposities, publicaties rond het thema verandering. Het thema is gekozen om samenhang te creëren, en de bedoeling is dat het betekenis gaat krijgen door eigen invulling door zowel de deelnemende organisaties en kunstenaars als de bezoekers. Er is heel veel mogelijk en ideeën zijn welkom.

Hedendaagse expositielocaties wordt gevraagd iets te laten zien van de veranderingen en de bewegingen van nu. We leven in een spannende tijd waarin beeldtaal zich snel ontwikkelt door globalisering en gebruik van nieuwe technieken.  Grafiek2019 wil laten zien hoe grafiek hier deel van uit maakt en juist een drager kan zijn waar zowel verleden als toekomst zich in spiegelen.

succesvolle voorgangers

De eerdere manifestaties Maand van de Grafiek 2013 en 2016 zijn de voorlopers van Grafiek2019.In Maand van de Grafiek 2013 exposeerden 600 grafisch kunstenaars hun werk op meer dan 90 plaatsen. Enkele duizenden belangstellenden kwamen naar de evenementen.

Tijdens Maand van de Grafiek 2016 namen meer dan 140 locaties deel, waaronder een aantal musea, met 800 deelnemers en naar schatting 5000 bezoekers

Met een verbindend thema en de nadruk op kwaliteit beoogt Grafiek2019 de grafische kunst als spannende kunstvorm nóg prominenter neer te zetten.