over Grafiek2019

panta rhei - alles stroomt

Het uitgangspunt van Grafiek2019 is deze verwijzing naar Heraclitus: het water stroomt voorbij, maar de rivier blijft.

Grafiek zorgt al van oudsher voor verspreiding van beeldtaal.  Waar schilderijen in paleizen en bij de adel hingen, uit het zicht van de meeste mensen, werd grafiek (etsen, houtsnedes) ingezet om afbeeldingen te verspreiden. Beeldtaal verandert in het gebruik en grafiek maakt die veranderingen én de continuïteit door de tijd heen zichtbaar.

Grafiek2019 gaat over vragen als: hoe ontstaan uit bestaande grafische technieken steeds nieuwe toepassingen? Welke rol speelt grafiek in ontwikkeling van beeldtaal en bij veranderingen in de maatschappij?

Grafiek2019 laat de dynamiek zien van een veelzijdige discipline met een lange traditie die zichzelf telkens weet te vernieuwen.

grafiek blijft

Grafiek en haar historische sporen zijn overal om ons heen, in letters en beelden op straat, in vormgeving. Zelfs in het moderne interieur vinden we grote en kleine letters en woorden als decoratie. Zo is ‘handlettering’ op dit moment een populaire bezigheid.

Kunstenaars van alle tijden maakten naast schilderijen of sculpturen vaak ook prachtige grafiek. Kunstenaars van nu gebruiken alles wat zij tegenkomen om zich uit te drukken en kiezen daartoe hun technieken.

Juist in deze digitale tijd is er veel behoefte aan handmatig vakmanschap en tastbare texturen, en daar leent grafiek zich bij uitstek voor.

impact

Grafiek2019 biedt de mogelijkheid voor een diversiteit aan projecten, exposities en publicaties rond het thema Panta Rhei, verandering/alles stroomt. Met dit thema creëren we samenhang tussen de verschillender deelnemende organisaties en kunstenaars.

Aan organisaties vragen we iets te laten zien van verandering en beweging, globalisering en nieuwe technieken.

Aan kunstenaars vragen we te laten zien hoe grafiek hier deel van uit maakt en hoe verleden en toekomst samen komen in het heden.

Als overkoepelende organisatie heeft Stichting Grafein voor dit thema vijf speerpuntprojecten ontwikkeld.

speerpuntprojecten

Beeld: Maria Kapteijns

De vijf speerpuntprojecten zijn:

Print the City / Rub the Streets, Landelijk publieks / educatieproject

Ad Dekkers (1938-1974) in Eindhoven, in samenwerking met TU/e, masterclass in samenwerking met Beeldenstorm / Daglicht Eindhoven en walking conference Eindhoven en Bergeijk

Changes - Human Form & Nature, Internationaal uitwisselingsproject met kunstenaars uit Bulgarije

Graphic Master Rembrandt, Masterclass in samenwerking met Museum het Rembrandthuis en een tentoonstelling in Amsterdam

Panta Rhei, Symposium rond een actueel grafisch thema