Stichting Grafein is een culturele ANBI

Sinds de oprichting op 11 juni 2018 heeft Stichting Grafein de status van culturele ANBI. Dit houdt in dat u de mogelijkheid heeft om Giften te doen aan Grafein die fiscaal aftrekbaar kunnen zijn en dat Grafein moet voldoen aan voorwaarden die verbonden zijn aan de toekenning van deze status.
Hieronder treft u de ANBI-informatie aan.

NaamStichting Grafein 
Registratie Kamer van Koophandel 71852107
RSIN/Fiscaal nummer 8588 74 441 
VestigingsadresFluitekruid 13, 1441 XP Purmerend 
Doel Het initiëren en (doen) organiseren van (vernieuwende) projecten op het gebied van grafische kunst en vormgeving en verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Beleidsplan Beleidsplan Stichting Grafein 2020-2022
Bestuurssamenstelling Maria Kapteijns, voorzitter, Cisca Poldervaart, secretaris, Joyce Gabeler, penningmeester 
Beloningsbeleid Bestuursleden ontvangen een niet-bovenmatige vacatiegeld vergoeding en vergoeding van gemaakte kosten
JaarverslagJaarverslag 2018
Balans/resultatenrekeningJaarrekening 2018
Internetadreswww.grafein.nl
E-mailadresinfo@grafein.nl