stichting Grafein

De stichting Grafein (KvK 71852107) is op 11 juni 2018 opgericht.

Het bestuur van Grafein bestaat uit Maria Kapteijns, Cisca Poldervaart en Joyce Gabeler. Het compacte bestuur brengt samen met adviseur Katja Rodenburg de activiteiten van de stichting tot stand, zoals Grafiek2019.

Stichting Grafein realiseert de projecten met de inzet van een netwerk van onder andere grafische ateliers, grafische kunstenaars, museumprofessionals, verzamelaars en grafiekliefhebbers, met financiële steun van subsidiegevers, sponsors, donateurs en een bijdrage van Grafiekplatform.
Grafeins adviseur op het gebied van communicatie is Yola de Lusenet.

De naam van de stichting verwijst naar het Griekse woord γραϕειν, dat inkrassen, graveren of schrijven betekent.
 De Stichting heeft in de statuten als doel opgenomen:

het initiëren en (doen) organiseren van (vernieuwende) projecten op het gebied van grafische kunst en vormgeving en verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Dit doel wil de stichting bereiken door grafiekmanifestaties te organiseren zoals Grafiek2019.

Rond het kernprogramma dat in samenwerking met diverse partners wordt opgezet zullen in die periode op allerlei plaatsen in Nederland tentoonstellingen en activiteiten op het gebied van grafiek plaatsvinden.

Grafiek2019 is een vervolg op Maand van de Grafiek 2013 en 2016, die toentertijd werden georganiseerd door een werkgroep van Grafiekplatform, met een tiental leden in een wisselende samenstelling. Grafiek2019 wordt vorm gegeven met een klein (werk)bestuur -waarvan de leden betrokken waren bij de eerdere manifestaties- en met de steun van een netwerk van adviseurs, ambassadeurs en enthousiaste grafische kunstenaars. Grafein organiseert een aantal speerpuntprojecten tijdens Grafiek2019 en heeft een eigen website.

logo stichting grafein

Stichting Grafein heeft de status van Culturele ANBI. Grafein werd in 2018 ondersteund door Grafiekplatform, Stichting Steenworp, Joost Zaat en Peter Franssen.

Voor 2019 zijn subsidiegelden of toezeggingen ontvangen van: Grafiekplatform, Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant, Constant van Renessefonds, K.F. Heinfonds, Joost Zaat en donateurs die anoniem wensen te blijven.